Hovedstyret, lokallag med regionale ledere og kontaktpersoner.

Hovedstyre
Leder
Anders Nupen Hansen
Mob. 976 43 232
e-post: anders.hansen@lars.no

Nestleder
Kenneth C Jørgensen
Mob. 905 35 789
e-post: kenneth.jorgensen@lars.no

Økonomiansvarlig
Christine Fossaa Utne
Mob. 996 49 582
e-post: christine.utne@lars.no

Styremedlem
Shaqir Rexhaj
Mob. 906 03 969
e-post: shaqir.rexhaj@lars.no

Styremedlem
Lars Bakås
Mob. 913 42 869
e-post: lars.bakas@lars.no

Styremedlem
Ingrid Njerve
Mob. 958 33 825
e-post: ingrid.njerve@lars.no

Varamedlem
Lill Tove Witnæs Holmen
Mob. 971 01 234
e-post: lill.holmen@lars.no

Varamedlem
Joachim Kotte Norvik
Mob. 479 64 004
e-post: joachim.norvik@lars.no

Lokallag
LARS Agder [agder@lars.no]
Jørgen Håvorstad Johansen
Mob. 952 87 273
e-post: jorgen.johansen@lars.no

LARS Finnmark [finnmark@lars.no]
Kjell Magne Johansen
Mob. 470 13 663
e-post: kjell.johansen@lars.no

LARS Innlandet [innlandet@lars.no]
Anders Nupen Hansen
Mob. 976 43 232
e-post: anders.hansen@lars.no

LARS Hordaland [hordaland@lars.no]
Øystein Nesse
Mob. 959 31 999
e-post: oystein.nesse@lars.no

LARS Nord Vest [nord-vest@lars.no]
Jan Ove Harsjøen
Mob. 959 13 235
e-post: jan.harsjoen@lars.no

LARS Oslofjord Vest [oslofjord-vest@lars.no]
Leif Helge Svae
Mob. 917 56 746
e-post: leif.svae@lars.no

LARS Rogaland [rogaland@lars.no]
Geir Inge Sivertsen
Mob. 917 77 369
e-post: geir.sivertsen@lars.no

LARS Troms [troms@lars.no]
Kontakt hovedstyret. E-post: hovedstyret@lars.no

LARS Trøndelag [trondelag@lars.no]
Tommy Borg
Mob. 936 92 408
e-post: tommy.borg@lars.no

LARS Øst/Oslo [ost-oslo@lars.no]
Marianne Graham Hjelmen
Mob. 926 52 673
e-post: marianne.hjelmen@lars.no

Patetra
Medlemsblad for Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS).

Redaktør
Tori Lunde
Mob. 922 20 667
e-post: tori.lunde@lars.no

Redaksjonsmedarbeider
Elisabet Berge
Mob. 916 68 323
e-post: elisabet.berge@lars.no

Redaksjonsmedarbeider

Anne Beate Melheim
Mob. 995 88 685
e-post: anne.melheim@lars.no

Layout
Kenneth Cripplebilly Jørgensen
Mob. 905 35 789
e-post: kenneth.jorgensen@lars.no

Redaksjonens adresse
Landsforeningen for Ryggmargsskadde
Boks 9217 Grønland, 0134 Oslo
e-post: patetra@lars.no

Trykk
Gunnarshaug Trykkeri AS
Auglendsdalen 81
Postboks 3011
4095 Stavanger

Abonnement
Landsforeningen for Ryggmargsskadde
Boks 9217 Grønland, 0134 Oslo
e-post: abonnement@lars.no

Deadline for stoff til redaksjonen
1. mars (utgivelse i slutten av mars)
1. juni (utgivelse i slutten av juni)
1. september (utgivelse i slutten av september)
15. november (utgivelse før jul)

Kontor og kontaktperson
Norges Handikapforbund
Ellen Trondsen
LARS/Norges Handikapforbund
Boks 9217 Grønland, 0134 Oslo
Tlf. 24 10 24 00 – 24 10 24 43
e-post: ellen.trondsen@nhf.no