LARS – Landsforeningen for Ryggmargsskadde Aktivitetskalender. Her finner dere alle aktivitetsarrangement i regi av LARS sentralt og lokallag.